OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie przez firmę Henkel: 

•        Państwa danych teleadresowych, które mogli Państwo podać firmie Henkel, 

•        treści i okoliczności korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Państwa z firmą Henkel, takiej jak formularze kontaktowe czy e-maile, 

•        danych o korzystaniu przeze Państwa ze stron internetowych firmy Henkel, 

•        danych o Państwa udziale w szkoleniach internetowych firmy Henkel, 

•        danych o aktywności na stronach firmy Henkel w mediach społecznościowych (na blogach, profilach Facebookowych itp.)

w ramach zarządzania relacjami firmy Henkel z klientami / konsumentami / społeczności internetowej  do celów 

 

•        reklamowych (drogą pocztową, w przeglądarce internetowej, w aplikacji oraz w sposób wskazany poniżej, pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody), 

•        świadczenia porad technicznych dotyczących np. posługiwania się produktami lub technologiami, 

•        badań rynku oraz

•        świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak e-learning, seminaria internetowe,

•        komunikacji związanej z wydarzeniami,

•        przeprowadzania badań Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna, lub przez wymagany okres, w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając odpowiednie hiperłącze znajdujące się w e-mailu z potwierdzeniem lub klikając [TUTAJ].  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby osiągnąć wybrane cele, firma Henkel może:

-        zestawiać powyższe dane z innymi danymi na Państwa temat, które mogła zgromadzić w zgodny z prawem sposób, na przykład z loterii lub innych aktywności prowadzonych na stronie internetowej oraz

-        analizować dane w celu wskazania odpowiednich działań reklamowych. 

Podczas tej analizy firma Henkel stosuje zautomatyzowane metody, które pomagają w priorytetyzacji potencjalnych klientów do celów sprzedaży. Kontakty są dzielone na kategorie według ich aktywności online i offline. W zależności od przypisanej kategorii i lokalizacji, kontakty są przydzielane do handlowców i otrzymują różne informacje o naszych produktach i usługach oraz różne materiały reklamowe.   

 

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na przekazywanie przez firmę Henkel Państwa danych osobowych firmie GFK w następującym celu: 

-        dopasowywanie i aktualizacja adresów kontaktowych.  

Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna, lub przez wymagany okres, w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając odpowiednie hiperłącze znajdujące się w e-mailu z potwierdzeniem lub klikając [TUTAJ].  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mogli Państwo również wyrazić zgodę  na kontaktowanie się firmy Henkel z Państwem w sprawie ofert, produktów i usług z asortymentu STMNT Grooming Goods  za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile, wiadomości sms i mms, komunikatory) i/lub telefonu.  Gamy produktów do pielęgnacji urody Henkel marki poczty elektronicznej (e-maile, wiadomości sms i mms, komunikatory) i/lub telefonu. 

Więcej informacji o tym, jak Henkel przetwarza Twoje dane osobowe, znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie danych. 

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, np. klikając odpowiednie hiperłącze znajdujące się w e-mailu z potwierdzeniem lub klikając [TUTAJ].  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.