UWAGA DLA MIESZKAŃCÓW USA

Te strony internetowe zawierają informacje i dokumenty, które mają jedynie charakter informacyjny. Nie stanowią oferty ani zaproszenia do zapisywania się, nabywania, kupowania ani posiadania jakichkolwiek instrumentów finansowych – w szczególności papierów wartościowych. Te informacje i dokumenty nie są kierowane i nie mogą być rozpowszechniane wśród osób zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.